ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

rsz 1logo-removebg-preview

Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

số 10-11, Lô K3, TTTM, Phường 7, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT.

phone0254.3832.859

Trang chủ»Tin tức»ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

 

Ngày 31/5/2024, Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức thành công Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2024. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023, các định hướng phát triển năm 2024.

Kết thúc năm 2023, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn nói chung và lĩnh vực xây dựng nói riêng. Trong tình hình chung này, năm 2023 vừa qua công ty KĐXD đã nổ lực để đạt được mục tiêu kế hoạch do Đại Hội Cổ Đông đề ra, giữ ổn định về mọi mặt sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho các hoạt động của những năm sắp tới.

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận 100% từ các cổ đông, sự nhất trí hoàn toàn các báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm Soát và thông qua Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự.

CD2024

 

Khi cần trợ giúp

Hãy nhớ rằng chúng tôi luôn ở đây để giúp bạn

Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: số 10-11, Lô K3, TTTM, Phường 7, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT.

Số điện thoại: 0254.3832.859

Bản đồ