Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

rsz 1logo-removebg-preview

Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

số 10-11, Lô K3, TTTM, Phường 7, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT.

phone0254.3832.859

Trang chủ»Tin tức»Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

 Ngày 31/05/2023, tại Hội trường trụ sở Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông có các đồng chí trong HĐQT, Ban GĐ, Ban kiểm soát công ty và các cổ đông có cổ phần sở hữu và được ủy quyền phiếu biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo đã trình bày: báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trên tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung, chương trình và mức chi trả cổ tức cho năm 2022, đánh dấu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 

 CD 2023

Khi cần trợ giúp

Hãy nhớ rằng chúng tôi luôn ở đây để giúp bạn

Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: số 10-11, Lô K3, TTTM, Phường 7, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT.

Số điện thoại: 0254.3832.859

Bản đồ